Opozorilo

OBVESTILO: Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Ul RS št.: 55/2021) z dnem 12.04.2021 sprostila prepoved opravljanja tečajev varne vožnje. Tečaja varne vožnje se lahko začnejo izvajati od 12.04.2021 dalje. PROSTI TERMINI so na sledeči povezavi.

POGOJ ZA UDELEŽBO NA TEČAJU:Pogoj za pristop k zakonsko predpisanemu usposabljanju je predhodno testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 . Negativi PRC test ali HAG test ne sme biti starejši od 7 dni. Tečajniki morajo v učilnici nostiti zaščitno masko tipa FFP2.  Več o pogojih za pristop si lahko preberete na sledeči povezavi: Pogoji za pristop 

Za več informacij smo dosegljiv na tel: 051 22 31 61.# Skupaj poskrbimo, da ostanemo zdravi!

 

Kdo je voznik povratnik?

Voznik povratnik je oseba, ki je izgubila vozniško dovoljenje zaradi prehitre vožnje oziroma prometnega prekrška.

Kako vem, da moram opraviti varno vožnjo?

Varno vožnjo morajo opraviti vsi tisti vozniki povratniki, kateri imajo v zdravniškem spričevalu obkroženo možnost UDELEŽBA NA PROGRAMU DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO

Zakaj moram opraviti varno vožnjo?

Varna vožnje je pogoj za prijavo ne teoretični preizkus znanja, ki se opravlja na izpitnem centru.

Koliko časa velja potrdilo o opravljenem Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Potrdilo velja 6 mesecev od izdaje potrdila.

PRIJAVA