Opozorilo

OBVESTILO: Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Ul RS št.: 55/2021) z dnem 12.04.2021 sprostila prepoved opravljanja tečajev varne vožnje. Tečaja varne vožnje se lahko začnejo izvajati od 12.04.2021 dalje. PROSTI TERMINI so na sledeči povezavi.

POGOJ ZA UDELEŽBO NA TEČAJU:Pogoj za pristop k zakonsko predpisanemu usposabljanju je predhodno testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 . Negativi PRC test ali HAG test ne sme biti starejši od 7 dni. Tečajniki morajo v učilnici nostiti zaščitno masko tipa FFP2.  Več o pogojih za pristop si lahko preberete na sledeči povezavi: Pogoji za pristop 

Za več informacij smo dosegljiv na tel: 051 22 31 61.# Skupaj poskrbimo, da ostanemo zdravi!

 

Center varne vožnje Blagomix - Logatec se nahaja na izjemno ugodni lokaciji, saj se nahaja le nekaj minut vožnje iz Ljubljane v smeri proti Kopru in je edini Center varne vožnje v zahodnji polovici Slovenije. Zaradi ugodne lokacije k nam prihajajo kandidati iz Ljubljanske kotline, Notranjske, Primorske, Goriške in Gorenjske.  

Na površinah namenjene za varno vožnjo, so se od leta 2004 izvajali zakonsko predpisani tečaji varne vožnje, kakor tudi številne prezentacije novih modelov uveljavljenih avtomobilskih znamk BMW, Toyota, Škoda, ...

Leta 2011 so bile površine poligona varne vožnje posodobljene in usklajene z normativi, ki jih je zahteval takratni pravilnik o pogojih za izvajanju programov varne vožnje za voznike začetnike in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, ki je pričel veljati istega leta. Zato je podjetje Blagomix d.o.o. dne 23.08.2011 pridobilo s strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa licenco za izvajanje zakonsko predpisanih Programov varne vožnje za voznike začetnike in Programov dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

V želji, da bi našim strankam ponudili čim bolj realne simulacije prometnih situacij, smo se leta 2015 v Centru varne vožnje Blagomix - Logatec odločili, da posodobimo vadbene površine. Pri posodobitvi smo sodelovali z uveljavljenim avstrijskim podjetjem Dorninger, ki načrtuje in izdeluje poligone varne vožnje za prestižne avtomobilske znamke (Porsche, Ferrari,  BMW, Audi, ..) po celem 

mehnske ovire Logatec

svetu. 

Rezultat skupnega sodelovanje je ureditev prve vadbene površine v Sloveniji na kateri so za simulacijo pojevitve nenadne ovire poleg vodnih ovir tudi mehanske ovire. Tovrstna simulacija pojavitve nenadne ovire je edinstveni primer v Sloveniji. Mehanske ovire poleg Centra varne vožnje Blagomix - Logatec trenutno uporablja le še pet poligonih varne vožnje v Evropi.

Prednost mehanskih ovir pred vodnimi ovirami je realnejši prikaz nenadne ovire na cesti. Mehanske ovire delujejo popolnoma avtomatizirano in se vsakokrat prilagajajo vstopnim hitrostim vozila. Računalnik omogoča tudi ročno nastavitev razdalje vozilom, ko se bodo mehanske ovire pojavile. S tem se tečajnikom pokaže kaj pomen reakcijskega časa. Številni senzorji hitrosti, ki so vgrajeni v vadbeno površino, pa zagotavljajo, da se mehanske ovire avtomatsko zaprejo šele tik pred vozilom. S tem se na voznika psihološko vpliva tako, da reagira tako, kot bi reagiral v realni situaciji. Iz voznikove perspektive je namreč videti, da se ovire ne bodo umaknile in da je trčenje neizbežno. To omogoča tudi preučevanje vozniških reakcij v "paniki".